Διαθωρακικός υπέρηχος – triplex

Ο υπέρηχος καρδιάς αποτελεί σήμερα ουσιαστικά προέκταση του χεριού του καρδιολόγου . Με τη βοήθεια του λαμβάνουμε πληροφορίες για την ικανότητα της καρδιάς να συσπάται, τη δομή της αλλά και αξιολογούμε τη λειτουργία των βαλβίδων της. Παράλληλα γίνεται αναγνώριση ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής, ενώ πολλές φορές κατευθύνονται και οι θεραπευτικές μας παρεμβάσεις. Από το 2012 διαθέτω την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής εταιρίας απεικόνισης της καρδιάς ενώ διατελώ και αξιολογητής- βαθμολογητής υπερήχων για ιατρούς που θέλουν να λάβουν την αντίστοιχη πιστοποίηση.