Διοισοφάγειο Υπερηχογράφημα καρδιάς

Τι είναι το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς;

Πρόκειται για εξειδικευμένη εξέταση η οποία προσομοιάζει τη γαστροσκόπηση μιας και ένα εύκαμπτο ενδοσκόπιο εισάγεται μέσω του στόματος στον οισοφάγο. Από εκεί παρακάμπτονται  πολλές δομές που περιορίζουν την εικόνα μας στο διαθωρακικό υπέρηχο (πλευρές- μύες) και λαμβάνουμε επιπρόσθετες πληροφορίες για τις καρδιακές δομές. Η εξέταση αυτή δεν απευθύνεται για τον καθένα αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Έτσι στη συγκεκριμένη εξέταση υποβάλλονται ασθενείς (κυρίως νεαροί) με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο στην προσπάθεια αναζήτησης εμβολογόνου εστίας. Επίσης σε διοισοφάγειο υπέρηχο υποβάλουμε ασθενείς στους επιθυμούμε να ποσοτικοποιήσουμε κάποια βαλβιδοπάθεια ή ασθενείς οι οποίοι έχουν διαγνωσθεί με κολπική μαρμαρυγή και θέλουμε να αποκλείσουμε την παρουσία θρόμβου εντός του αριστερού κόλπου πριν προχωρήσουμε σε ηλεκτρική ανάταξη.

 

διοισοφάγειο

 

Προσωπικά  από το 2016 διαθέτω την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Υπερήχων καρδιάς  για το διοισοφάγειο υπέρηχο και διενεργώ πολυάριθμες εξετάσεις το χρόνο.