Δοκιμασία κόπωσης

Αποτελεί κλασσική καρδιολογική εξέταση που αποσκοπεί στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αλλά και στην παρακολούθηση ασθενών που στο παρελθόν διαγνώσθηκαν με αυτή είτε υπεβλήθησαν σε παρέμβαση ( αγγειοπλαστική- by passs) είτε πορεύθηκαν συντηρητικά με φαρμακευτική αγωγή. Ο ασθενής καλείται να περπατήσει αρχικά στο διάδρομο (όμοια με αυτούς των γυμναστηρίων) με ελεγχόμενες – προκαθορισμένες παραμέτρους κλίσης και ταχύτητας, που μεταβάλλονται κάθε 3 λεπτά . Την ίδια στιγμή ο ιατρός παρακολουθεί το ΗΚΓ, την πίεση αλλά και την κλινική κατάσταση του ασθενούς και στο τέλος εξάγει τα συμπεράσματά του. Η δοκιμασία αυτή πέρα από τον έλεγχο για στεφανιαία νόσο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο αρρυθμιών αλλά και ην αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας ασθενών με βαλβιδοπάθειες.

 

test kopwshs