Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Τι είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Η πιο βασική ίσως εξέταση στην καρδιολογία είναι η διενέργεια του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Με τη βοήθειά του μπορούμε να πάρουμε σημαντικές πληροφορίες για την καρδιαγγειακή υγεία του εξεταζόμενου. Έτσι αναγνωρίζονται αρρυθμίες, ισχαιμία της καρδιάς, υπερτροφία ως αποτέλεσμα υπέρτασης η βαλβιδικής νόσου, ενώ αποτελεί και χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της πορείας διαφόρων ασθενειών αλλά και  για την τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής. Τέλος αποτελεί βασική εξέταση του προσχολικού –  προαθλητικού έλεγχου. Βέβαια, ένα φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα δεν αποκλείει την παρουσία προβλημάτων της καρδιάς, αλλά τότε έγκειται στον ιατρό να θέσει τις ενδείξεις (όταν υπάρχουν) για περεταίρω έλεγχο.