Παρακολούθηση ασθενών μετά από έμφραγμα

Η περιπέτεια ενός ασθενούς με έμφραγμα δεν τελειώνει με το εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά αντίθετα έχει ιδιαίτερη σημασία η παρακολούθηση μετά από αυτό. Βέβαια είναι γεγονός ότι η πιθανότητα επιπλοκών μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από την οξεία φάση , αλλά τίθενται πλέον νέα ζητούμενα όπως

  1. Η ομαλή επιστροφή στην καθημερινή προσωπική αλλά και  επαγγελματική ζωή
  2. Η διατήρηση του καλού αποτελέσματος της όποιας παρέμβασης πραγματοποιήθηκε
  3. Η παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής και η ανάλογη τροποποίηση αυτής έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι σε λιπίδια, σάκχαρο και αρτηριακή πίεση.
  4. Η διάρκεια της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής με βάση και τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά της στεφανιαίας νόσου αλλά και το χρονικό διάστημα μετά το οξύ έμφραγμα.