Προσχολικός- προαθλητικός έλεγχος

Κάθε χρόνο και κυρίως τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι γονείς απευθύνονται στους καρδιολόγους για τον έλεγχο των παιδιών τους. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει αρχικά αναλυτικό ιστορικό και του παιδιού αλλά και του οικογενειακού περιβάλλοντος , ακολουθεί αναλυτική κλινική εξέταση και τέλος ΗΚΓ. Ο υπέρηχος καρδιάς από όλες τις επιστημονικές εταιρίες δεν θεωρείται απαραίτητος αλλά  περιορίζεται σε παιδιά με ευρήματα από τη φυσική εξέταση και το ΗΚΓ ή με οικογενειακό ιστορικό κάποιας μυοκαρδιοπάθειας.